Veiklos sritys


Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė teikia antrinio lygio stacionarinę ir ambulatorinę medicinos pagalbą. Stacionare veikia Vidaus ligų, Neurologijos, Chirurgijos, Traumatologijos, Akušerijos - ginekologijos, Vaikų ligų, Psichiatrijos, Reanimacijos, Reabilitacijos, Palaikomojo gydymo ir slaugos, Hemodializės skyriai. Naujose patalpose moderniai įrengta klinikinės diagnostikos laboratorija, turinti licenciją ir tarptautinį sertifikatą.

Ligoninės tikslas - teikti kvalifikuotas, saugias, licencijoje numatytas specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau naudojant turimus resursus. Pacientų teisėtų poreikių ir lūkesčių tenkinimas – vienas iš svarbiausių ligoninės prioritetų.

Ligoninės uždaviniai, veiklos kryptys:
  - nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą;
  - nuolat gerinti pacientų ir medicinos darbuotojų santykius vykstančius sveikatos priežiūros reformos kontekste; organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsižvelgiant į pacientų poreikius.
  - racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
  - nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją;
  - nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe, įdiegti ligoninės elektroninę informacinę sistemą, palaipsniui pereinant prie elektroninės ligos istorijos naudojimo.

2019 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita

2016 metų veiklos ataskaita

2015 metų veiklos ataskaita

2014 metų veiklos ataskaita

2013 metų veiklos ataskaita

2012 metų veiklos ataskaita

2011 metų veiklos ataskaita

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2020-05-29