Korupcijos prevencija


Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos  prevencijos Ligoninėje programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą ligoninėje.

* Direktorės kreipimasis

* Įsakymas "Dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo"

 * Korupcijos prevencijos priemonių planas 2017 - 2019 metams

* Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas

* Korupcijos prevencijos programa

* Darbuotojų elgesio kodeksas

* Pranešmų apie korupcinio pobūdžio veikas apskaitos žurnalas

 * Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka

Asmenys susidūrę su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje gali kreiptis į Vidą Jankauskienę, atsakingą už korupcijos prevenciją telefonu (8 444) 77005, elektroniniu paštu el.p.  vida.jankauskiene@telsiuligonine.lt arba raštu.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Sveikatos apsaugos ministerijai: nemokamu pasitikėjimo tel. 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt.
Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33, el. p. pranesk@stt.lt .

 
Puslapis "Korupcijos prevencija" atnaujintas 2019-06-21