Darbo užmokestis


Informacija apie Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis
darbuotojų skaičius

2017 m. vidutinis
darbo užmokestis
2018 m. III ketvirčio
vidutinis darbuotojų skaičius
2018 metų III ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1 2433 1 2561
Direktoriaus pavaduotojai 2 2070 2 2030
Skyrių vedėjai
11 1089 12 1407
Gydytojai 67 1394 75 1513
Administracijos specialistai
23 878 24 886
Slaugytojai 217 632 220 817
Kitas personalas 118 422 146 461
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-10-15