Darbo užmokestis


Informacija apie Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis
darbuotojų skaičius

2017 m. vidutinis
darbo užmokestis
2018 m. IV ketvirčio
vidutinis darbuotojų skaičius
2018 metų IV ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1 2433 - -
Direktoriaus pavaduotojai 2 2070 1 2030
Skyrių vedėjai
11 1089 12 1415
Gydytojai 67 1394 87 1579
Administracijos specialistai
23 878 24 902
Slaugytojai 217 632 183 810
Kitas personalas 118 422 162 485
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-01-11