Darbo užmokestis


Informacija apie Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis
darbuotojų skaičius

2016 m. vidutinis
darbo užmokestis
2017 m. IV ketvirčio
vidutinis darbuotojų skaičius
2017 metų IV ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1 2521 1 2521
Direktoriaus pavaduotojai 2 1878 2 1878
Skyrių vedėjai
11 877 11 1224
Gydytojai 68 1241 69 1348
Administracijos specialistai
24 829 23 915
Slaugytojai 223 551 215 692
Kitas personalas 115 422 115 470
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-01-16