Atviri duomenys


Čia skelbiami Regioninės Telšių ligoninės tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Ligoninės disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Kainos,  indeksuotos Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.V1-49 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo" nustatyta tvarka

Regioninėje Telšių ligoninėje naudojamų dokumentų formų sąrašas


Puslapis "Atviri duomenys" atnaujintas 2019-03-21