Naujienos

2013-10-09 10:10:50

Regioninės Telšių ligoninės slaugytojos – vieningos it seserys

Visuomenėje dažniausiai linksniuojami gydytojai. O tie, kurių darbas ne mažiau reikšmingas ir atsakingas, nepelnytai nustumiami į šoną. Ar dažnai pagalvojame, kiek daug mums duoda slaugytojos, kurias esame įpratę vadinti tiesiog sesutėmis? Ar susimąstome, kokį sunkų darbą jos kasdien atlieka bendraudamos su skirtingo charakterio pacientais? Slaugytojas – žmogus, būnantis su ligoniu visą jo gydymosi laikotarpį. Jis – patarėjas sveikatos ir asmeniniais klausimais. Psichologas. Nuodėmklausys. Darbuotojas, be kurio kvalifikuotos VšĮ Regioninės Telšių ligoninės paslaugos tiesiog neįsivaizduojamos.

Skaistė SADONYTĖ

Regioninėje Telšių ligoninėje dirba 223 slaugytojai: laborantai, akušeriai, masažistai, kineziterapeutų padėjėjai, taip pat konsultacinės poliklinikos slaugytojai. Slaugytojų skaičius skyriuose priklauso nuo turimų lovų skaičiaus.

Kiekvieno skyriaus slaugytojos turi savo viršininką – vyresniąją slaugytoją. Vyr. slaugytojos, kurių – septyniolika, atsakingos už skyriaus slaugytojų darbo organizavimą.

Kas antrą penktadienį ligoninėje vyksta vyr. slaugytojų pasitarimai. Juose aptariami nuveikti darbai, ateities planai ir kitos kasdienės veiklos aktualijos. Pasitarimų rezultatus vyr. slaugytojos perduoda savo skyrių kolegėms.

Vyr. slaugytojoms ir visoms kitoms slaugytojoms vadovauja ligoninės direktorės pavaduotoja slaugai Birutė Zavadskienė. Kolegų pagarbą ir pasitikėjimą medikė pelnė paprastumu ir gebėjimu suprasti bei padėti.

B. Zavadskienė karjerą pradėjo nuo eilinės slaugytojos. Todėl puikiai supranta savo kolegių kasdienybę ir koks šis darbas yra sunkus bei reikalaujantis žinių. Slaugytojo pareigybės aprašą sudaro net keli lapai. Jame numatytos įvairios procedūros: invazinės ir neinvazinės. Slaugytojas pacientui turi padėti nuo akių higienos iki kojų nagų. Privalo mokėti naudotis įvairia aparatūra, teikti pirmąją pagalbą ir t. t. „Tik Lietuvoje, per televiziją ir kitur kalbanti valdžia mini tik gydytojus. O iš tikro komandą sudaro ir slaugytojai“, – šių darbuotojų svarbą pabrėžia ligoninės direktorės pavaduotoja slaugai.

Šiltų žodžių savo tiesioginei viršininkei negaili ir pačios vyr. slaugytojos. „Birutė – nuostabus žmogus, už visas slaugytojas guldo galvą. Jaučiame palaikymą visais klausimais. Jei paklausi – atsakys, paprašysi – neatsisakys. Galime pasibėdoti ir asmeniškai“, – sutartinai tvirtina moterys.

B. Zavadskienės teigimu, lietuvių slaugytojų kompetencija atitinka užsienio šalyse keliamus reikalavimus. Nemažai šios srities specialisčių susivilioja didesniais atlyginimais ir išvažiuoja dirbti į Vokietiją ar Norvegiją. Pašnekovė pastebi, jog praktiką atlikti prašo nemažai slaugytojų, tačiau darbo vietos – tik maža dalis praktikančių.

Regioninės Telšių ligoninės slaugytojų amžius ir darbo patirtis – įvairi. Kai kurios šiuo keliu sėkmingai eina jau keliasdešimt metų. Visos stengiasi kelti savo kvalifikaciją. Keturiolika moterų yra įgijusios aukštąjį universitetinį išsilavinimą, nemažai šiuo metu dar studijuoja aukštosiose mokyklose.


Regioninės Telšių ligoninės vyr. slaugytojos: L. Bedaugienė, R. Šedleckienė,
B.Kelpšienė, R. Racevičienė, D. Nemiškienė, I. Kazbaraitienė, B. Zavadskienė (direktorės
pavaduotoja slaugai), R. Jančauskienė, B. Kiburienė, V. Jankauskienė, J. Zmailienė,
Z. Antušaitė, D. Paškauskienė, D. Venckienė, D. Jarienė-Jaruševičienė.

 

Psichiatrijos skyriuje dirba 11 slaugytojų.Joms vadovauja R. Šedleckienė.
Nuotraukoje:A. Jonauskienė, E. Krasauskienė, R. Šedleckienė, J. Kadienė,
E.Urniežienė, R. Navickaitė.

 

Reabilitacijos skyriaus slaugytojų kolektyvą sudaro 9 dailiosios lyties slaugytojos
ir 4 jų padėjėjos. Skyriaus vyr. slaugytoja – D. Venckienė.
Nuotraukoje: B. Kryžienė, L. Mažeikienė, V. Petrikienė, R. Jonušaitė,
E. Vaičiukynienė, D. Venckienė.

 

Vidaus ligų skyriuje darbuojasi 17 slaugytojų ir 4 jų padėjėjos.
Skyriaus vyr. slaugytoja – R. Racevičienė.
Nuotraukoje: V. Kazlauskienė, R. Racevičienė, E. Gečienė, S. Kadienė,
Z. Jokubauskienė, A. Kaunienė, A. Norkienė.
Antroje eilėje: J. Vėlavičienė ir D. Jablonskienė.