Naujienos

2016-01-27 11:01:05

Nauja interaktyvi elektroninė paslauga

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė kartu su partneriais Mažeikių, Plungės rajono savivaldybės ligoninėmis, Rietavo, Mažeikių, Sedos, Telšių, Luokės, Varnių pirminės sveikatos priežiūros centrais įvykdė projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“.

Projekto metu sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“. Pacientai turi galimybę gauti savo ligos istorijos duomenis tiesiogiai per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS) arba per sveikatos priežiūros specialistą, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų regionine informacine sistema.

Įgyvendinus projektą į elektroninę terpę buvo perkelti pagrindiniai Sveikatos priežiūros įstaigų klinikinės veiklos procesai. Įdiegta gydymo įstaigų regioninė informacinė sistema leidžia:

-vykdyti pacientų priėmimą stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui;
-aprašyti paciento būklę ir peržiūrėti elektronines medicinines istorijas;
-skirti gydymą;
-atlikti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus;
-administruoti įstaigos resursus;
-rengti ataskaitas ir analizuoti duomenis;
-administruoti vartotojus, registrus, katalogus, klasifikatorius ir terminų žodynus.

Sukurta interaktyvi elektroninė sveikatos paslauga bei įdiegta sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema užtikrina sklandesnį pacientų patekimą pas gydytoją arba į ligoninę, o sveikatos priežiūros specialistai naudodamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis informacinių sistemų funkcijomis, turi galimybę:

-patogiau ir saugiau kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (EMI);
-efektyviau keistis duomenimis su ESPBI, taip prisidedant prie pacientų elektroninės sveikatos istorijos kūrimo, glaudesnio ir greitesnio bendradarbiavimo ir informacijos keitimosi tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų.

Sukūrus elektroninę sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, yra sudaryta galimybė operatyviau keistis informacija elektroniniu būdu tarp partnerių įstaigų, kitų įstaigų, pagreitėjo medicinos dokumentų peržiūra ir klaidų taisymas, galimybė gauti reikalingus medicinos dokumentus visoms tikslinėms grupėms yra labiau prieinama, suteikiama laiku ir vietoje.

Informacinėje sistemoje sukuriamas užsakymas atlieka instrumentinį tyrimą, kuris perduodamas radiologijos kabinetui, kuriame, atlikus tyrimo registraciją, perduodama tyrimo informacija į radiologijos aparatą ir vaizdus tvarkančiai informacinei sistemai. Atlikus tyrimą informacinė sistema grąžina sukurto skaitmeninio vaizdo nuorodą informacinei sistemai. Gydytojams ir laborantams, pateikiami užsakytų ir atliktų tyrimų sąrašai, kuriuose galima peržiūrėti užsakymus, juos redaguoti, peržiūrėti tyrimų rezultatus, bei užsakyti pakartotinį tyrimo atlikimą. Paciento tyrimų rezultatai perduodami paciento EMI, užpildomi reikiami dokumentai, kurie pagal poreikį atspausdinami arba siunčiami el. paštu.