Naujienos

2020-02-17 11:02:26

Ligonių sveikatai ir laisvai dvasiai stiprinti

Vasario 13-ąją Regionines Telšių ligonines salėje paminėta Pasauline ligonių diena ir artėjanti Lietuvos Nepriklausomybės šventė — Vasario 16-oji. Ta proga aukotos šv. Mišios buvo skirtos ne tik ligoniams, bet ir visiems medikams, o po to pasidžiaugta didžiausia Dievo dovana — laisve, kuri neatsiejama nuo Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašiusių signatarų indėlio.
Algirdas Dačkevičius

Dar renginiui neprasidėjus, buvo ypač jautru žvelgti į invalidų vežimėliuose sėdinčius ligonius, o bendrą nuotaiką savo atliekamais kuriniais jaukiai kūrė Katedros jaunimo giedotojų grupė, vadovaujama Violetos Bendės.

Tokioje aplinkoje į ligoninės salę įžengė Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių Svč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų — Mažosios bažnyčios — klebonas prelatas Juozas Šiurys, šios bažnyčios vikaras Egidijus Kumža, kurie prie scenoje įrengto altoriaus aukojo šv. Mišias.

Vyskupijos ganytojas savo pamoksle užsiminė, jog liga kiekvieną ligonį veda į santykį su gydytoju ir Dievu. Neatsitiktinai žmonės, vilkintys baltus chalatus, dvasininkui asocijuojasi su simboliniais angelais, skubančiais padėti žmonėms. Vyskupas pasidalino su tikinčiasiais ir savo asmenine patirtimi, kai reikėjo dėl sveikatos būklės kreiptis į medikus. Jis sutikęs labai atidžius ir jautrius savo srities specialistus, kuriems iki šiol dėkingas.

Jo Ekscelencija pastebėjo, jog šios šv. Mišios Regioninėje Telšių ligoninėje sutapo su Svč. Mergelės Marijos diena, kuri švenčiama Šiluvoje. Tryliktos dienos pamaldumas Marijai išpopuliarėjo po jos apsireiškimų Fatimoje (Portugalija), kuomet 1917 metų gegužės-spalio mėnesiais ji pasirodydavo trims piemenėliams—būtent 13 mėnesio dieną. Šią dieną Šiluvą užplūsta prašantys Marijos užtarimo įvairiomis asmeninėmis intencij omis, ypač meldžiamasi už Lietuvą. Dėkojama už suteiktą laisvės dovaną, prašoma laiminti šiandienos žmonių gyvenimą. Tai, pasak vyskupo, giliai simboliška, meldžiantis Regioninėje Telšių ligoninėje už ligonių bei medikų sveikatą ir dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę su ja neatsiejamos svarbiausios dienos—artėjančios Vasario 16-osios proga.
Mintys apie Lietuvai ypatingą įvykį — 1918 metais paskelbtą nepriklausomybę — vystėsi ir toliau, jau šv. Mišioms pasibaigus. Jo Ekscelencija pastebėjo, kad tik laisva šalis per 30 metų galėjo pasiekti stebėtiną pažangą ir kai kuriais rodikliais akivaizdžiai priartėti prie Europos šalių senbuvių. Pasak vyskupo, jau nuo seno žemaičių indėlis į laisvės siekį labai svarbus Lietuvos istorijoje — dar nuo tų laikų, kai žemaičiai jojo į Konstancą, pareikšdami norą laisva valia krikštytis. Laisvės idėją nešė ir garbus Telšių vyskupas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis.
Už rūpestį pacientais medikams dėkojo ir kvietė vieni kitus branginti bei stiprinti meilę Lietuvai renginyje dalyvavęs rajono meras Kęstutis Gusarovas.
Ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė, padėkojusi garbiems svečiams, prisiminė tuos laikus, kai ligoninėje „tvyrojo virinamų švirkštų kvapas“ ir medikasi vertėsi, turėdami labai kuklią medicininę įrangą. Ir tik laisvoje Lietuvoje sparčiau pradėjo vystytis medicinos pažanga, o su ja atėjo ir geresnis pacientų gydymas bei jų priežiūra, nepalyginamai pagerėjo medicininio darbo sąlygos.
Direktorė visiems ligoniams palinkėjo stiprybės ir pagal nustatytus vertinimo kriterijus apdovano
jo skyrius, pasiekusius geriausių rezultatų. Ji padėkos raštus ir gėlių drauge su meru Kęstučiu Gusarovu įteikė: Akušerijos-ginekologijos skyriui, Hemodializės skyriui, Psichiatrijos skyriui, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui, Chirurgijos skyriui, Nervų ligų skyriui, Vidaus ligų skyriui, Priėmimo ir skubios pagalbos skyriui.

Po to koncertavo LNK televizijos projekto „Lietuvos balsas. Senjorai“ vienas iš laureatų Antanas Gaudiešius. Su juo drauge dainas traukė ne tik ligoninės direktorė, bet ir visa salė.

Baigiamasis renginio akordas — Regioninės Telšių ligoninės direktorės Jovitos Seiliuvienės perskaitytas poeto ir laisvės šauklio Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Diena atrištom akim“, kuriame — visų Lietuvos žmonių viltys, troškimai ir lūkesčiai.
Po to garbūs dvasininkai—Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir prelatas Juozas Šiurys, lydimi ligoninės vadovybės, aplankė ligonius Vidaus ligų bei Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose, kur su jais maloniai pabendravo.