Naujienos

2015-03-26 06:03:23

Kviečiame į Gavėnios dvasinio atsinaujinimo valandą - rekolekcijas

"Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų" (Mt 4,4)


Šių metų kovo 28 d. (šeštadienis) 9 val. 30 min. visus mielus gydytojus, slaugytojus, ligoninės darbuotojus nuoširdžiai kviečiame į Gavėnios dvasinio atsinaujinimo valandą - rekolekcijas.

Rekolekcijos vyks naujojoje ligoninės Švč. M. Marijos Lurdo koplyčioje.

Rekolekcijų vedėjas Palangos dekanas kun. Marius Venckus.

 

Nuoširdžiai ligoninės kapelionas prel. J. Šiurys