Naujienos

2018-05-29 08:05:45

Kai šalia yra slaugytoja, pacientui – ramu

Gegužės 18 dieną į Nevarėnų kultūros centrą paminėti Tarptautinės slaugytojų dienos rinkosi Regioninės Telšių ligoninės, Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Mažeikių gydymo įstaigų slaugytojos. Profesinės šventės proga medicinos darbuotojoms skambėjo nuoširdūs sveikinimai, išsakyti jautrūs padėkos žodžiai, kuriuos vainikavo muzikiniai kūriniai.

Aurelija SERVIENĖ


Slaugytojos
Kaip ir kiekvienas žodis, taip ir žodis slaugytoja turi paaiškinimą – prisilietimas prie žmogaus, supratimas, artumas, atjauta, pagarba.
Kiekvieną kartą, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ramu, kai Naujagimių skyriaus slaugytojos šalia. Kai naują gyvybę reikia atiduoti į saugias mamos ar tvirtas tėčio rankas, ramu, kai Vaikų slaugytoja šalia. Priėmimo skyriuje dirbančios slaugytojos pacientų baimę, nežinomybę keičia į pagalbą ir nusiraminimą. Konsultacinės poliklinikos slaugytojos savo širdimi sugeba pamatyti tai, ko kiti nemato akimis. Terapinio skyriaus slaugytojos šalia, kai reikia įveikti daugybę bėdų, jos rodo savo sumanumą ir išmintį. Chirurginio skyriaus slaugytojos be žodžių supranta skausmą ir randa žodį, kuris gali jį numalšinti. Fizinės reabilitacijos ir fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojos tiesia pagalbos ranką, gražina sveikatą. Operacinių slaugytojos akimis suteikia pacientui viltį. Intensyvios terapijos slaugytojos šalia, kai tirpsta riba tarp gyventi ir buvom. Tokia ir yra slaugytojos profesijos esmė.
Regioninėje Telšių regioninėje ligoninėje ir Konsultacinėje poliklinikoje šiandien dirba 198 slaugytojos. Tarp jų daug atsidavusių, pareigingų ilgamečių darbuotojų: bendrosios praktikos slaugytoja Irena Varanavičienė (dirba 46 m.), vyr. slaugytoja Birutė Kiburienė (dirba 45 m.), bendrosios praktikos slaugytoja Elena Bagdonienė (dirba 42 m.), anestezijos slaugytoja Elvyra Lekavičienė (dirba 43 m.), bendrosios praktikos slaugytoja Vlada Arlauskienė (dirba 42 m.), vyr. slaugytoja Janina Zmailienė (dirba 44 m.), fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja Ona Mikuckienė (dirba 40 m.).

Profesinės šventės paminėjimas
Profesinės šventės proga koleges, atvykusias į Nevarėnus, pasveikino Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Regioninės Telšių ligoninės pirminės grupės pirmininkė Renata Damunskienė. „Išgirdau tokį gražų pavadinimą „širdukai“. Pasirodo mes ir esame „širdukai“ ir išlikime „širdukais“ toliau“, – sakė R. Damunskienė. Moteris dėkojo Nevarėnų bendruomenei, šiltai priėmusiai medicinos darbuotojus.
Regioninės Telšių ligoninės direktorės pavaduotoja slaugai Birutė Zavadskienė ragino slaugytojas turėti vilties: „Esame viltimi atpirkti, – sakė Apaštalas Paulius. Viltis mums yra dovanota veltui, tik ją turime turėti savyje. Jei neturėtume vilties, argi galėtume būti slaugytojos? Pačios turime turėti jos tiek daug, kad galėtume jos duoti ir kitiems. Su viltimi išleisti pacientą iš palatos namo, su viltimi išleisti Anapilin... Kiekvieną akimirką turime turėti vilties, neturėdami vilties mes esame tuštuma. Tas kolektyvas, kuris turi daug vilties ir ją puoselėja, yra tvirtas ir nepalaužiamas. Aš visada jums linkiu turėti vilties, tada ir atlyginimai bus verti pagarbos. Myliu jus, gerbiu jus, dėkoju už pasiaukojantį darbą, už kiekvieną šypseną, kurią sutinku ligoninės koridoriuose.“
Sėkmės darbuose palinkėjo Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Telšių skyriaus direktorė Daiva Jomantienė. Būti laimingomis ragino VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė. Prie sveikinimų prisidėjo Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Telšių PSPC pirminės grupės pirmininkė Vida Metrikienė.
Į Nevarėnus atvykusias slaugytojas šiltai priėmė ir gražius žodžius tarė Nevarėnų seniūnijos seniūnė Vilma Šakienė ir Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta.
Sveikinimo kalbas palydėjo muzikiniai kūriniai, kuriuos atliko Nevarėnų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ (vad. Martynas Miliauskas) ir Nevarėnų kultūros centro kaimo kapela (vad. I. Lukošius).
Šventinis renginys tęsėsi Nevarėnų bažnyčioje, kur Mažeikių Savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamasis“ mėgėjų teatras pristatė Karolio Voitylos bibliniais motyvais sukurtą dramą „Jobas“.

Telšių ir Mažeikių rajonų gydymo įstaigų slaugytojos mini profesinę šventę.

V. Metrikienė, V. Jonušienė, R. Damunskienė, R. Trusovienė

Slaugytojams koncertuoja Nevarėnų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“.

Medicinos darbuotojas sveikina V. Šakienė ir A. Šmukšta.

Renginio vedėja Kristina Domeikienė